Böcker & Skivor

Har du gått kurs hos Qianda - Då är du medlem!
Alla de som deltagit i någon av de kurser som arrangerats
av Qianda blir automatiskt medlemmar i Qianda!

Qianda medlemmar - Förmåner!
Som medlem i Qianda har du följande förmåner:


10% Rabatt! På böcker och CD-skivor!
- Gäller alla som gått kurs arrangerad av Qianda!

20% Rabatt! På böcker och CD-skivor!
- Gäller Reiki Masters och Reiki Master elever!

Hör gärna av dig med önskemål på boktitlar och cd-skivor som du vill ska finnas i den kommande webshopen!Att beställa går till på följande vis:

Alternativ 1
- Välj ut vilka böcker du vill beställa
- Skriv ned titel och antal för varje bok du vill beställa
- Glöm inte att ange om du har gått kurs hos Qianda!


- Skicka din beställning med e-post till annie@qianda.nu

Alternativ 2
- Beställ på telefon: 0155-21 57 00 eller 070 - 365 52 72

OBS!
Porto och frakt tillkommer på de angivna priserna!
Varorna skickas mot postförskott!BöckerOsho zen tarot (svensk)
Osho / Ma Deva Padma
Pris: 320,00


När livet tycks vara fullt av tvivel och säkerhet söker vi ofta en källa till inspiration: Vad händer om jag fattar beslut om det här, men inte om det där? Det är så man traditionellt har använt tarot, att få svar på frågor om det förflutna och framtiden.
I den här leken, Osho Zen Tarot, är fokus istället lagt på själva förståelsen av nuet. Det är ett system som bygger på visdomen inom zen, en visdom som lär oss att händelser i det yttre helt enkelt speglar våra egna tankar och känslor, även om vi inte alltid själva förstår dessa.
Djurens språk - Solöga Carina
Pris: 164,00

Carina Solöga hade en stark andlig upplevelse av samhörighet med naturens alla riken och vill här förmedla något av skapelsens skönhet.
Djurens språk har blivit en populär liten uppslagsbok om den visdom som de olika djuren har att lära oss.Växternas språk - Solöga Carina
Pris: 164,00

Växternas språk med över 500 växter och deras visdom.
Precis som i Solögas förra bok Djurens språk får vi ta del av vildmarkens visdom. Denna gång är det växternas visdom som visar oss vägen in i våra hjärtan och hjälper oss att förverkliga våra drömmar.
Läs allt om "En värld - en ande" visionen Solöga fick till sig långt ute i vildmarken.
Intuition - Osho
Pris: 207,00


När kroppen fungerar spontant kallas det instinkt.
När själen fungerar spontant kallas det intuition.

Vi har alla en naturlig intuitiv förmåga, men vår sociala fostran och konventionella utbildning motarbetar och försvagar ofta denna gåva.
Vår intuition befinner sig i gränslandet mellan vårt intellektuella, logiska tänkande och den vidare, andliga världen.
Det är en förmåga som inte kan förklaras vetenskapligt, eftersom den verkar bortom intellektet. Vårt intellekt kan förnimma intuitionen, men inte förklara den. Vårt logiska tänkande hjälper oss att förstå verkligheten och intuitionen är det sätt på vilket vårt andliga jag erfar samma verklighet.

I Intuition ger Osho en exakt förklaring av vad intuition är och lär oss hur vi kan identifiera den i oss själva och andra. Han lär oss att se skillnaden mellan genuin intuitiv insikt och ett visst "önsketänkande" som lätt kan leda till felaktiga val och oönskade konsekvenser.Medvetenhet: nyckeln till ett liv i balans - Osho
Pris: 207,00

Medvetenhet är att vara så fullständigt närvarande i ögonblicket att det inte finns någon rörelse mot det förflutna, ingen rörelse mot framtiden - all rörelse upphör.

Grunden i alla meditationstekniker är förmågan att vara uppmärksam och närvarande i ögonblicket, en förmåga som Osho kallar medvetenhet. Om vi lyckas identifiera och förstå vari denna förmåga består, får vi enligt Osho nyckeln till självkontroll inom så gott som alla områden i livet. Vi lär oss agera istället för att reagera. Och om vi agerar med hängivenhet och medvetenhet blir var och en av våra handlingar till meditation.

I Medvetenhet lär Osho oss hur vi kan leva våra liv mera omsorgsfullt, uppmärksamt och meditativt, med kärlek, omtanke och medvetenhet - den medvetenheten som är nyckeln till självbehärskning, fokusering och frihet på alla plan i livet.


Mod - Osho
Pris: 207,00

Mod är inte frånvaron av rädsla. Mod är snarare att helt och full erkänna den närvarande rädslan och våga se den i ögonen.
Mod belyser rädsla och mod ur flera olika perspektiv: våra rädslors ursprung, hur vi ska tolka dem och hur vi kan få kraft att konfrontera dem.

Osho menar att den osäkerhet och de förändringar som vi möter i tillvaron i själva verket bör utgöra en källa till glädje.
Livet är ett oförutsägbart mysterium, fullt av överraskningar - och det är just detta som är det vackra med det. I stället för att klamra oss fast vid det kända och välbekanta, kan vi lära oss att ta vara på ovisshet och förändringar och se dessa som tillfällen till äventyr och till att fördjupa vår insikt om oss själva och världen omkring oss.

Osho vill få oss att inse att det obestämda i själva verket är frihet. Med kärlek och humor ger han oss nycklarna till en djup inre förståelse, på vägen mot självinsikt och personlig utveckling.
Kreativitet - Osho
Pris: 207,00

Kreativitet är doften av individens frihet.

Kreativitet är det största uppror som finns, menar Osho. Genom historien har kreativa människor alltid varit tvungna att göra uppror mot samhället. De har avstått från att vara respektabla och har fått leva ett slags bohemliv, som vagabonder. Detta har varit den enda möjligheten för dem att skapa utrymme för sin kreativitet.

Nuförtiden råder en helt annan situation. I våra dagars samhälle har vi alla krav på oss att svara kreativt på nya utmaningar. De människor vars verktyg för att hantera livet enbart består av vad de har lärt sig i det förflutna, av sina föräldrar och lärare, befinner sig i klart underläge, både i karriären och i personliga relationer.

Kreativitet är en handbok för var och en som förstår nödvändigheten av att införa mer kreativitet, lekfullhet och flexibilitet i livet.
Det är en manual för hur man lär sig tänka "utanför ramarna" - och för hur man lär sig leva inom dem likaså.