Frigörande dans

Det fria dans och rörelseuttrycket ligger till grund för frigörande dans.
Det är ingen terapi eller behandlingsform utan var och en har ansvar
för sin egen process.

Dansen fungerar också som en kanal att kanalisera t.ex. känslor.
Den har kraft att läka, inspirera och transformera.

Du kan bl.a. använda dans som ett verktyg till ökad kroppsmedvetenhet.

Dansen är en healingform som använts av naturfolk och äldre kulturer
i alla tider.

Du finner i dansen en möjlighet att få kontakt med livsglädjen.
Att dansa är ett sätt att väcka kreativiteten.

Man kan läsa i boken konstnärliga terapier (Alm m.fl. 1999 ) - bild, dans och musik i den läkande processen att det kreativa och skapande som aktiveras i rörelsen har en läkande effekt.

Dansen är definitivt ett komplement inom många områden.

Är du Intressead av att gå en kurs i Frigörande dans!
För att få veta när nästa kurs arrangeras - Titta in på kursidan!

Hittar du ingen kurs på kurssidan så hör av dig!
- Nya kurser planeras kontinuerligt!


Till kursidan...
Till Startsidan...