Närvaro

Allt handlar om närvaro. För att lyckas behövs närvaron.
Att Vara - här och nu.


I utbildningen får du enkla metoder, nycklar till att komma in i verkligheten,
till din inneboende längtan till frid.
Först då kan du handla utifrån ditt sanna jag.

Svaren på frågorna Vem är jag? Vad behöver jag?
Dessa frågor är självklara då du frågar utifrån ett stilla sinne.
Det är när du kan "Bara Vara" som du kan verka utifrån ett stilla sinne,
ett öppet flödande, ett öppet medvetande.

Denna utbildning vänder sig till dig som har en stark längtan
till förändring och att bara vara.

Du träffar en lärare individuellt 3 ggr och 1 gång i grupp.
Mötena är förlagda till 1 gång per vecka. Ca. 1,5 timme /möte


Utbildningens pris är 2400: - inkl. moms.
Platsen vi är på är ute i naturen!


För vidare info kontakta Qianda.
kontor 0155-215700
Mobil 070-365 52 72
E-mail annie@ qianda.nu